Miljolare.no

Art: Tundragås (Anser albifrons)

Tundragås (Anser albifrons)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: To underarter forekommer under trekket og vinterstid i Norge, den vanligste er den sibirske underarten albifrons. De to skilles fra hverandre på nebbfargen; albifrons fra sibir har rosa nebb, mens flavirostris fra Grønland har gult nebb.

Habitat: Tundragåsa hekker langs våtmarker og elvesystemer ute på tundraen, og går ikke så langt sør som til skoggrensen.

Utbredelse: Tundragåsa er utbredt fra Kaninhalvøya og østover på den sibirske tundraen, dessuten i Nord-Amerika og på Vest-Grønland.

Forflytninger: Fugler fra den grønlandske bestanden overvinter i Irland og Storbritannia. De sibirske fuglene, som vi oftest kommer i kontakt med hos oss, normalt overvintrer i Vest-Europa, og da særlig i Nedreland. I Norge er arten ikke vanlig, men forekommer særlig langs kysten fra Vest-Agder til Rogaland, med mindre antall og småflokker også videre nordover. Vinteren 1997/98 har den opptrådt uvanlig tallrik, med 200 på Lista, opptil 2000 på Jæren og småflokker ellers helt nord til Tromsø.

Engelsk navn: Greater White-fronted Goose

Forvekslingsarter: Dverggås (Anser erythropus)

Lyd:

Lyd fra tundragås
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Andefugler (Anseriformes)
Familie     Andefamilien (Anatidae)
Slekt      Anser
Art       Tundragås (Anser albifrons)