Miljolare.no

Art: Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse og forekomst: Kortnebbgåsa er en høyarktisk art, som hekker på Svalbard, Island og Grønland. Svalbardbestanden har de siste årene vært i stadig vekst, og ble i 1980-årene anslått til å ligge omkring 25.000 individer. I dag er den mer tallrik, og talte anslagsvis over 60.000 individer i 2010.

Hekkebiologi: Den hekker enten parvis eller i løse kolonier, ofte på utilgjengelige plasser eller ved andre fuglekolonier. Beskyttelse mot predatorer er derfor trolig den viktigste faktoren for reirplassering. Etter at ungene er klekket oppsøker de gjerne myrete gressmark dominert av starr og moser.

Trekkforhold: Svalbardpopulasjonen passerer over Øst-Norge på trekket, de senere årene har vårtrekket hatt en tendens til å inntreffe tidligere og tidligere, og pågår nå fra midten av april til midten av mai. Viktige rasteplasser er i Trøndelag og Nordland, særlig Andøya. De beiter helst på store åpne marker, men kan også samle seg i våtmarker, f.eks. i Gaulosen utenfor Trondheim, for å overnatte. Kortnebbgåsa opptrer fåtallig på gressmark i Sør-Norge vinterstid, mest vanlig på Sør- og Vestlandet.

Engelsk navn: Pink-footed Goose

Forvekslingsarter: Grågås (Anser anser), Sædgås (Anser fabalis)

Lyd:

Lyd fra kortnebbgås
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Andefugler (Anseriformes)
Familie     Andefamilien (Anatidae)
Slekt      Anser
Art       Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)