Miljolare.no

Familie: Neslefamilien (Urticaceae)

Når kommer våren?
29.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.05.2022 Blomstring gjerdevikke
29.05.2022 Blomstring brennesle
 
Når kommer våren?
21.04.2022
Haukås skole
(Bergen, Vestland)
21.04.2022 Bladsprett (musøre) furu
21.04.2022 Voksenstadiet furukonglesmalmott
21.04.2022 Blomstring hestehov
21.04.2022 Gåsunger selje
21.04.2022 Voksenstadiet humler
21.04.2022 Blomstring brennesle
 
Når kommer våren?
21.04.2022
Haukås skole
Haukås (Bergen, Vestland)
21.04.2022 Bladsprett (musøre) furu
21.04.2022 Voksenstadiet furukonglesmalmott
21.04.2022 Blomstring hestehov
21.04.2022 Voksenstadiet humler
21.04.2022 Blomstring brennesle
 
Når kommer våren?
21.04.2022
Haukås skole
Haukås (Bergen, Vestland)
21.04.2022 Bladsprett (musøre) furu
21.04.2022 Voksenstadiet furukonglesmalmott
21.04.2022 Blomstring hestehov
21.04.2022 Voksenstadiet humler
21.04.2022 Blomstring brennesle
 
Når kommer våren?
21.04.2022
Haukås skole
(Bergen, Vestland)
21.04.2022 Bladsprett (musøre) furu
21.04.2022 Blomstring hestehov
21.04.2022 Gåsunger selje
21.04.2022 Voksenstadiet humler
21.04.2022 Blomstring løvetannslekta
21.04.2022 Blomstring brennesle
 
Når kommer våren?
09.06.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.06.2021 Blomstring flekkmarihand
09.06.2021 Blomstring knollerteknapp
09.06.2021 Blomstring korsved
09.06.2021 Blomstring krushøymol
09.06.2021 Blomstring kystbergknapp
09.06.2021 Blomstring småsmelle
09.06.2021 Blomstring stornesle
09.06.2021 Blomstring trollhegg
 
Når kommer våren?
11.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2020 Blomstring vendelrot
09.06.2020 Blomstring englodnegras
11.06.2020 Blomstring flekkmarihand
09.06.2020 Blomstring grøftesoleie
09.06.2020 Blomstring stjernestarr
11.06.2020 Blomstring brennesle
 
Planteregistreringer
08.05.2020
Våge skule
(Bømlo, Vestland)
Marikåpeslekta (Alchemilla)
Liljekonvall (Convallaria majalis)
Knollerteknapp (Lathyrus linifolius)
Smalkjempe (Plantago lanceolata)
Engsyre (Rumex acetosa)
Brennesle (Urtica dioica subsp. dioica)
Planteregistreringer
10.09.2019
Vilberg ungdomsskole
Vassenden (Lom, Innlandet)
Lys reinlav (Cladonia arbuscula)
Karsporeplanter (Pteridophyta)
Brennesle (Urtica dioica subsp. dioica)
 
Planteregistreringer
29.08.2019
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Arboretet og Botanisk hage (Bergen, Vestland)
Stornesle (Urtica dioica)
Mais (Zea mays)
Når kommer våren?
18.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
18.06.2019 Blomstring hundegras
18.06.2019 Blomstring stornesle
18.06.2019 Blomstring vendelrot
 
Når kommer våren?
01.06.2019
Charlotte Bakke
Langesund sentrum (Bamble, Vestfold og Telemark)
01.06.2019 Ankomst låvesvale
01.06.2019 Sang for første gang låvesvale
01.06.2019 Blomstring stornesle
 
Når kommer våren?
15.06.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
15.06.2018 Blomstring krypfredløs
15.06.2018 Blomstring myrtistel
15.06.2018 Blomstring brennesle
 
Når kommer våren?
08.06.2017
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
01.06.2017 Blomstring stornesle
 
Når kommer våren?
05.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
30.05.2017 Blomstring blokkebær
05.06.2017 Blomstring englodnegras
04.06.2017 Blomstring hanekam
05.06.2017 Blomstring korsved
05.06.2017 Blomstring revebjelle
04.06.2017 Blomstring småsyre
04.06.2017 Blomstring stornesle
 
1 - 15 av 83 siste»»