Miljolare.no

Slekt: Syreslekta (Rumex)

Syreslekta (Rumex)
Opphavsrett: Gunvor Hustoft

Rumex-slekten (syrer og høymoler) inneholder omkring 20 arter i vår flora, en del av disse er innførte arter som har forvillet seg. Ofte må man ha modne frukter for å kunne sette sikkert navn på artene. Syre-artene har hunn- og hannblomster på hvert sitt individ (særbu), mens høymolene har dem på samme individ (sambu). Høymolene er større og kraftigere enn syrene.

Andre navn: syre og høymole

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Slireknefamilien (Polygonaceae)
Slekt      Syreslekta (Rumex)
Art       Alpehøymol (Rumex pseudoalpinus)
Art       Amerikahøymol (Rumex triangulivalvis)
Art       Berghøymol (Rumex bryhnii)
Art       Byhøymol (Rumex obtusifolius)
Art       Engsyre (Rumex acetosa)
Art       Fjærehøymol (Rumex maritimus)
Art       Grassyre (Rumex graminifolius)
Art       Hagesyre (Rumex patientia)
Art       Hundehøymol (Rumex conglomeratus)
Art       Høymol (Rumex longifolius)
Art       Kjempehøymol (Rumex hydrolapathum)
Art       Krushøymol (Rumex crispus)
Art       Myrhøymol (Rumex palustris)
Art       Møllehøymol (Rumex fueginus)
Art       Nøstehøymol (Rumex obovatus)
Art       Orienthøymol (Rumex stenophyllus)
Art       Prydhøymol (Rumex pulcher)
Art       Russehøymol (Rumex confertus)
Art       Rynkesyre (Rumex rugosus)
Art       Skoghøymol (Rumex sanguineus)
Art       Småsyre (Rumex acetosella)
Art       Storsyre (Rumex thyrsiflorus)
Art       Vasshøymol (Rumex aquaticus)