Miljolare.no

Art: Sjøorre (Melanitta fusca)

Sjøorre (Melanitta fusca)
Opphavsrett: Frode Falkenberg
Sjøorren har en utbredelse som ligner svartandas, men den hekker lenger mot sør både i Eurasia og i Nord-Amerika. Bl.a. hekker den vanlig i skjærgården i nesten hele Østersjøen, noe svartanda ikke gjør. I Norge finnes den i høyereliggende vann i Sør-Norge og spredt nordover, utbredelsen er nærmest identisk med svartandas bortsett fra at den mangler helt i indre strøk av Rogaland og Agderfylkene der svartanda er vanlig forekommende. Også trekkbevegelsene til sjøorren har mye til felles med svartanda. Den forlater hekkeområdene i innlandet og trekket til kysten fra september-oktober, men den har et noe mer nordlig tyngdepunkt i vinterutbredelsen. Sjøorren er sterkt knyttet til langgrunne områder med sandbunn den tiden den oppholder seg i saltvann, dvs. ca. 3/4 av året. Kyststrekningen fra Lista til Jæren og Trøndelag synes å ha de største vinterforekomstene i Norge. Vårtrekket foregår i mai måned.

Engelsk navn: White-winged Scoter

Forvekslingsarter: Svartand (Melanitta nigra)

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra sjøorre
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Andefugler (Anseriformes)
Familie     Andefamilien (Anatidae)
Slekt      Melanitta
Art       Sjøorre (Melanitta fusca)