Hopp til hovedinnhold

Resultater

Svar fra elevene

Dette er oppsummering av svar fra 162 elever på 15 skoler som har registrert til sammen 1080 steder.

Når var du her sist med skolen?

Dette skoleåret
55%(598)
Forrige skoleår
36%(389)
Lengre tid tilbake
12%(125)

Hvor mange ganger har dere vært her?

Én gang
20%(216)
2-5 ganger
37%(400)
5 eller flere ganger
46%(496)

Liker du å være her med skolen?

Liker 🙂
74%(798)
Ingen mening 😐
24%(254)
Liker ikke 🙁
6%(60)

Er du her også på fritiden?

Ja
46%(492)
Nei
57%(620)