Hopp til hovedinnhold

Veiledning

Hvilke naturområder i nærheten brukes av skolen? Vi ønsker disse stedene på et kart og det er dette som er oppdraget i årets forskningskampanje.

Noe vi ønsker å finne ut mer om er:

 • Hva er det av naturområder i bruk nær skolene?
 • Hvor langt unna skolen er stedene?
 • Hva brukes stedene til?
 • Hvor godt tilrettelagt er stedene for bruken?

Undersøkelsen er også fin trening i å finne fram på kart og bruke digitale kartvertøy. Det er heller ikke bare en undersøkelse av forholdene for uteundervisning. Bakteppet er at naturen vår bygges ned for å gi plass til veier, boliger og næringsformål. Dette foregår over alt. Nye planer kan også komme i konflikt med skolens bruk. Da kan det være nyttig for skolene å dokumentere hvilke områder som brukes i skoletiden.

Skjermbilde av kartregistrering

Naturområder som skolen bruker

Eksempler på aktuelle steder å registrere er friluftsområder, parker, skogsområder og vann. Eneste kravene er at de må være i gangavstand til skolen og at klassen bruker stedet i skoletiden.

Både elever og lærere kan registrere

Registreringen skjer ved å markere naturområder den enkelte har vært i skoletiden på et kart og svare på noen spørsmål om hvert sted. Både elever og lærere kan registrere, men får ulike spørsmål for hvert sted som registreres:

Spørsmål elever får

 • Når var du her sist med skolen?
 • Hvor mange ganger har der vært her?
 • Liker du å være her med skolen?
 • Er du her også på fritiden?

Spørsmål lærere får

 • Hvilke klassetrinn har du tatt med hit?
 • Hva er viktigste formålene med å dra hit?
 • Hva finnes av tilrettelegging på stedet?

Innlogging

Innlogging er også ulikt for lærer og elev:

Varighet

Undersøkelsen vil foregå fra 1. oktober 2023 og gjennom høsten.