Hopp til hovedinnhold

Resultater

Alle områder»Vestland»Vestlandet»04.05.2013 (Arne Høyland)

Bilder

1 ski frå Fusa i Hordaland Ski truleg frå tida etter 1900. Fabrikklaga av telemarktypen med innsving Material : ask Flat overside styrerand på undersida Kunstig bøy med sukkerbit-tupp. Produsent ukjent Mål på skia: Lengde 206cm Breidde framme 94mm Breidde midten 71mm Breidde bak 82mm
© arne høyland
Bindingen er av typen som kom i byrjinga av 1900- talet.
© arne høyland (04.05.2013)
Kunstig bøy d.v.s. bøyen er eit resultat av at framdelen av skia er varma opp med stim e.l og deretter sett i press.
© arne høyland (04.05.2013)
Styreranda på undersida av skia er eit typisk trekk ved den nye skitypen som avløyste dei gamle heimalaga bygdeskia.
© arne høyland (04.05.2013)
Emnet er teke i ytterkant av stokken og undersida av skia vender mot margen, sentrum i stokken.
© arne høyland (04.05.2013)
Bøyen framme på skia har lokale namn. I Nordhordland der eg bur ville ein kalla bøyen for reset eller oppres.I Midhordland, Sunnhordland, Hardanger og på Voss vil dei kalla det for havet,
© arne høyland (04.05.2013)
Den korte tuppen framme på skia vert gjerne kalla for sukkerbiten, og den er ofte å finna på masseproduserte ski frå fyrste delen av 1900-talet.
© arne høyland (04.05.2013)
Gjennomgåande hol i skia tyder på at det opphaveleg har vore ein annan type binding. Etter at ny binding vart sett på er holet i skia plugga att.
© arne høyland (04.05.2013)
Ski frå Samnanger i Hordaland. Skia er ikkje oppmålte. Materialen er ask, kusntig bøy, to styrerender under skia. I Samnanger har det vore tre skifabrikkar, truleg er desse skia produsert ved ein av desse fabrikkane. Ein på Klepp, ein på Haga og ein på Jarland.
© arne høyland (04.05.2013)
Bindingane er av gamal type, gjerne frå tida rundt 1900.
© arne høyland (04.05.2013)
© arne høyland (04.05.2013)
Det er to styrerender under desse skia, det vart gjerne brukt på ski som også skulle brukast som hoppski.
© arne høyland (04.05.2013)
Ski som kan vera produsert i Samnanger. Skia er ikkje oppmålte. Material er ask. Kustig bøy, to styrerender under skia. Det ser ut til å vera innsving på midten.
© arne høyland (04.05.2013)
Det er to styrerender under skia
© arne høyland (04.05.2013)