Hopp til hovedinnhold

Resultater

Alle områder»Vestland»Storheim Radøy Motorsamling»20.08.2007 (Arne Høyland)

Kommentarer til aktiviteten
I samband med utviklinga av Sæbø Landskapspark legg eg ut litt bilete og informasjon om gardane og kulturminna i Sæbø. Vil du vita meir om landskapsprosjektet kan du lesa om det på Sæbø Ungdomslag sine heimesider, eller på Radøy kommune sine heimesider og på nettsidene til Fylkesmannen i Hordaland.

Bilder

Klikk på bilete for å få det større. I dag hadde eg møte og omvisning i motorsamlinga til Guttorm Storheim. Samlinga til Guttorm som offisielt heiter Radøy Motorsamling, ligg på Storheim på Radøy, 3 mil nord for Bergen, ca. ei mil frå tettstaden Knarvik. Han byrja alt på 1960- talet å samla på motorar men reknar at samlinga starta i 1975 med 1 stk Sabb 5/9 , henta på Litlebergen. I dag har han ca. 200 motorar, for det meste båtmotorar pluss sju traktorar, plogar, potetopptakarar og mange andre forvitnelege reiskapar av ymse slag. Den eldste motoren i samlinga er frå 1905, ein Cambell stasjonærmotor. Båtmotoren på bilete er ein såkalla Mongstadmotor som vart produsert på Mongstad i Nordhordland.
Denne motoren kjem frå Lindåsområdet og vart nytta rundt på gardane til å dra treskemaskina med.
Me er i dag 8 faste ”mekkarar” som møter til arbeid kvar torsdag ettermiddag. Om formålet med samlinga skriv han: Radøy Motorsamling ser det som si oppgåve å samla inn og restaurera flest mogleg av dei båt- og stasjonærmotorane som har vore brukt i nærmiljøet og litt vidare ikring. Registrera den enkelte motoren si historie frå fabrikk og fram til samlinga, så langt det let seg gjera. Vidare å skapa eit miljø og møtestad for motorinteresserte, med faste kveldar for mekking, kaffi og ” sosiale vaflar”. Fremja interessa for veteranmotorar ved å delta med utstilling på messer og andre stader der det høver. Dette bilete er frå Mekkeverkstaden.
I løpet av samleperioden har han bygd to hus. Det første huset på 80 kvadratmeter vart fort fult. I dag har samlinga ca- 300 kvadratmeter under tak. I utgangspunktet er det motorar frå Nordhordland han har samla, men etter at samlinga er vorten kjend får han tilbod om motorar frå andre delar av landet.