Hopp til hovedinnhold

Resultater

Alle områder»Vestland»Nordhordland kulturbiotop»

Bilder

transportløysing i samband med 4F-treffet fredag den 10.06.2022 Frå Bergen bystasjon/busstasjon til Knarvik går det ofte buss, fleire for timen Bussfrå Bergen til Knarvik https://www.skyss.no/globalassets/reise/rutetabellar/buss/haustruter-2021/nordhordland/300-300e-340.pdf
© arne høyland (25.04.2022)
taxi frå Knarvik til Alver Hotell ca kr.200 Ring 03020 og bestill taxi når du veit kor tid bussen er i Knarvik Ring meg 476 505 24 dersom du treng hjelp til noko, eg vil vera på hotellet frå ca. kl 16.00
© arne høyland (25.04.2022)
Felles guida tur med buss frå Alver Hotell kl 17.00 eventuelt kl.18.00 til Ytre Eidsnes der me bur, ca. 25 minuttar reisetid Felles retur med buss til Alver Hotell kl . 23.00 -, deretter frie aktivitetar, leige av buss, tur- retur : kr.4000
© arne høyland (25.04.2022)
Isdal er eitt av dei få klyngjetuna som ligg att i Hordalandsbygdene, etter at dei store utskiftingane kring hundreårsskiftet løyste opp fellestunet og den gamle teigblandinga. Dei lange, låge lemstovene ligg i eitt tett tun, som merkjer seg ut i landskapet når du reiser riksvegen nordover frå Knarvik.
© arne høyland https://www.grind.no/nordhordland/lindas/isdal (25.04.2022)
Kongshaugen på Seim Sæheim (Seim) ved Lygrefjorden er nemnd som ein av kongsgardane til Harald Hårfagre. Fleire av dei første rikskongane har halde til her, og garden var krongods til fram på 1400-talet. Etter sagatradisjonen er Håkon den gode gravlagd på garden.https://digitaltmuseum.no/011085443061/kongshaugen-pa-seim
© arne høyland (25.04.2022)
Den lågmælte lyrikaren frå Nordhordland Aslaug Låstad Lygre var fødd på Lindås i 1910, der ho vaks opp på ein lensannsgard. Faren var musikar i divisjonsmusikken og mora dreiv post og telefonsentral heima..https://www.aslauglåstadlygre.no
© arne høyland (25.04.2022)