Hopp til hovedinnhold

Rydd et kulturminne 2017/2018

Barn og ungdom over hele landet inviteres til innsats for bevaring av kulturminner. Norsk Kulturarv lanserer nå sin niende aksjon «Rydd et kulturminne». Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. «Rydd et kulturminne 2017/18» blir gjennomført i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB som gir oss økonomisk støtte.

Lokalt kulturminnevern skaper nye kulturopplevelser

Norsk Kulturarv inviterer skoler/klasser og ulike lag og foreninger til å rydde, skilte eller på annen måte vedlikeholde kulturminner eller kulturmiljø i sitt nærområde slik at de blir synlige og tilgjengelige for publikum. På denne måten vil kulturminnevern bidra til å gi folk en rikere kulturopplevelse.

Et prosjekt kan f.eks. omfatte rydding av gamle veifar, minnesmerker, en gravhaug, gjengrodd innmark/beite, gamle hustufter, forfalne bygninger, teknisk anlegg eller krigsminner. Prosjektet kan knyttes opp tverrfaglig og gir elevene en unik mulighet til å bli bedre kjent med sin lokalhistorie.

Stipend kr 4 000

Hver gruppe som melder seg på søker om et stipend på kr 4 000. Alle skal få svar på sin søknad, om den er innvilget eller ikke. Noen av de beste prosjektene vil også i denne aksjonen få en ekstra premie og et diplom for innsatsen.

Vellykkede aksjoner

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som arbeider etter mottoet «Vern gjennom bruk». Stiftelsen mener at våre kulturarvverdier best bevares og formidles gjennom aktivt vern. Aksjonen «Rydd et kulturminne» har blitt populær, spesielt blant skoler, og skaper stort engasjement blant barn og ungdom over hele Norge.

Tidligere aksjoner har vært svært vellykkede, og til sammen har over 22 000 barn og unge nedlagt over 160 000 arbeidstimer, og deltakernes innsats gir en merkbar effekt i det lokale kulturlandskapet.

Hvordan søke

All søknad og innrapportering skal skje via søknadsskjema på Miljolare.no.

Søknadsfrist: 20. november 2017

Gjennomføring av aksjonen i skoleåret 2017/18.

Rapporteringsfrist: 15. mai 2018.

Vi krever 3 bilder med søknaden som viser tilstanden før, – og 3 bilder med rapporten som viser tilstanden etter at prosjektet er gjennomført.

Hvem kan søke:

Alle skoler/klasser, lag og foreninger kan søke. Forutsetningen er at barn og ungdom under 18 år gjennomfører arbeidet, men gjerne i fellesskap med voksne.

NB! Grunneier og i nødvendig grad myndigheter skal være informert og spurt før arbeid settes i gang.

Dette gjelder spesielt for kulturminner som er fredet etter kulturminneloven, slik som helleristninger, gravrøyser, hustufter og lignende. For kulturminner som er fredet må fylkeskommunen kontaktes. Er området regulert til bevaring er kommunen rette myndighet. For oversikt over kulturminner se Kulturminnesøk

Kontakt:

Har du spørsmål om aksjonen kontakt aksjonsansvarlig Randi Skogum på tlf. 996 93 829
Eller på e-post: post@kulturarv.no