Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Skarpengland skole
Observatører:Oliver Schalk, Robert Jørgen, Helle Moi Rønning
Område:Skarpengland (Vennesla, Agder)
Dato:26.08.2022
Aktivitet:Store gamle trær

Funn


Art:Osp (Populus tremula)
Hvor vokser treet?:Nærme veien
Gi en kort beskrivelse av treet og naturforholdene der treet vokser.:Nærme veien
Leveområde:Blandingsskog
Er treet levende?:Ja
Er treet hult?:Nei
Treets høyde?:18 m
Omkrets på stammen målt 1,3 m fra bakken:142 cm