Hopp til hovedinnhold

Bruksanvisning

Hvor kommer det marine avfallet fra? Og hva er de største kildene? Hvordan kan vi forebygge at dette avfallet kommer ut i naturen? Ved å registrere innsamlet avfall systematisk kan vi komme nærmere svaret på disse spørsmålene. Ved å registrere samme område flere ganger kan vi også finne ut hvor mye nytt avfall som driver i land etter hver rydding, og vi kan se hvordan dette varierer mellom årstider eller fra år til år.

Registering av funn vil brukes aktivt i forskning og overvåkning. Dette gir viktig og konkret kunnskap som kan brukes for å finne de beste løsningene på plastproblematikken i havet.

Forberedelse

Velg et egnet område som skal undersøkes. Vurder områdets størrelse i forhold antall personer som deltar. Registrering tar mer tid enn rydding, spesielt første gang, da avfallsmengden kan være stor.

Sikkerhet kommer først!

Enkel tilkomst, sikkerhet på stedet (glatt, bratt, bølger) og overkommelig mengde avfall å registrere, kan være lurt å ha i tankene. Besøk gjerne lokaliteten på forhånd. Se også etter gjenstander som er farlig eller krever verktøy for å rydde bort. Bruk redningsvester, og ta hensyn til vær, vind og tidevann. Se også Hold Norge Rent sin sikkerhetsveileder.

Velg egnet registreringsform

Vi har to ulike registreringsformer. Denne første anbefales, da arbeidsmengden ellers kan bli for stor for små grupper.

 • 1. Rydd alt men registrer kun fra en avgrenset rute. Mål opp en rute på 2 x 10 meter (2 meter bredde i strandlinjen, 10 m i lengde, fra vannet  til over øvre flomål). Alt avfallet i ruten samles, telles og registreres. Alt omkringliggende avfall i viken ryddes, men telles ikke med på skjema. 

 • 2. Rydd og registrer alt avfallet i viken. Bare aktuelt i små viker, eller ved mange deltakere. Det kan være svært arbeidskrevende å registrere alt ved første gangs rydding.

I begge tilfeller vil neste rydding undersøke avfallet i hele viken, da dette representerer nytt avfall som er kommet i løpet av noen få måneder, og arbeidsomfanget vil bli mindre. Tenk likevel godt over hva som er realistisk areal å rydde og registrere, og gjør forberedelser deretter.

Organisering av ryddingen

Det er flere måter å organisere ryddingen. Registrering av avfallet kan gjøres fortløpende på stedet, eller innendørs etter at avfallet er samlet. Velg en organisering som passer. Husk at noe avfall vil gå i stykker i sekkene og at det kan være skittsomt å ta opp igjen avfallet av sekkene. Kontakt Skjærgårdstjenesten for henting av avfall på stedet.

Bli godt kjent med registreringsskjema på forhånd

Bli godt kjent med registreringsskjema på forhånd slik at registreringen går raskere. Husk at de vanligste avfallstypene står først i listen (side 2).

Utstyr

Dette er nødvendig for å rydde, telle og registrere avfallet:

 • Registreringsskjema – ta med noen ekstra kopier. Skriv ut enkeltsidig for å lettere kunne bla i arkene.
 • Skrivesaker – blyant
 • Skriveunderlag
 • Vanntett mappe til ferdig utfylte skjema
 • Søppelsekker til å samle avfall i
 • Hansker til alle
 • Saks eller kniv til avfall som henger fast
 • Vekt (fiskevekt, badevekt, e.l (om mulig)
 • Målebånd eller tau med merker
 • Førstehjelpsutstyr, plaster
 • Mat og drikke
 • Varme klær
 • Kamera

På lokaliteten

Farlig avfall håndteres av voksne

La voksne ta seg av kjemikalier, sprøyter, planker med spiker, bilbatterier og knust glass. Husk at gamle batterier kan lekke batterisyre! Bruk hansker!

Beskriv stedet i skjema

Vit hvor du er, stedet skal senere merkes av på et digitalt kart. Begynn med å avgrense området som skal ryddes. Mål eventuelt opp ruten med tau eller målebånd. Fyll ut opplysninger om lokaliteten i skjema og velg registreringsform på side 1 i skjemaet. Kjenner dere til sannsynlige kilder til avfall i nærheten opplyses det om disse så godt som dere klarer. Ved annen gangs rydding settes «ja» på om området er ryddet før, og fyller inn antall dager siden forrige rydding. 1 mnd = 30 dager.

Bruk riktig avfallskategori!

Femten vanlige avfallstyper kommer først i skjemaet. Deretter kommer avfallet inndelt i kategorier etter kilde/ bruksområde. Til sist kommer noen store gjenstander som kan være for store til å flytte for hånd, og som vil dominere vekten av avfallet. 

Noen avfallstyper kan være vanskelige å kjenne igjen og bør undersøkes nøye før de føres opp:

 • Slikkepinner kan likne Q-tips 
 • Tau/taurester kan likne fiskesnøre
 • Skytestreng og armeringsfiber av plast
 • Patroner
 • Biofilmbærere
 • Armeringsfiber
 • Lecakuler
 • Presenning fra fiskeoppdrett 

Bilder av gjenstandene finnes i egen del av OSPAR Guideline. Hvis du ikke finner ut hva det er kan du sende inn et bilde, og hoppe over gjenstanden i registreringen. Noen eksempler på gjenstander:

Q-tips - ikke slikkepinner. Merk rillene i endene!
Foto: Rebekka Høgestøl

Taurester. Enkle taufibre kan ligne fiskesnøre
Foto: Gudrun Fatland

Skytestreng (plastlunte)
Foto: Uni Research

Patroner
Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Biofilmbærere
Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Armeringsfiber
Foto: Uni Research

Lecakuler

«Six-pack»- holder av plast
Foto: Uni Research

Plasttare/presenning fra fiskeoppdrett
Foto: Havforskningsinstituttet

Bruk tellestreker!

Sett tellestreker ved registrering av avfall i papirskjema. Antall for hver avfallskategori summeres helt til slutt.

Tell avfall større enn 2,5 cm!

Alt avfall over 2,5 cm (en femkrone/colakork) telles, inkludert nedbrytbare materialer som papir, papp, tre, osv. Mikroplast og små biter under 2,5 cm (små plastbiter og isoporkuler) skal ryddes, men ikke telles.

Kommer noe av avfallet fra utlandet?

Noe av avfallet har etiketter med merking eller bruksanvisning som gjør at man kan bestemme opphavsland. Etter at gjenstandene er registrert sammen med det andre avfallet, kan de også registreres under «Avfall fra andre land» sist i registreringsskjemaet. Kryss av for land/gruppe (eks Storbritannia/Irland) og også type avfall (eks 2 flasker av plast, 3 snacksemballasje, 1 fiskekasse).

Ta bilder!

Ta bilder som dokumenterer avfallet. Dette gjelder spesielt avfall fra utlandet og gjenstander det finnes store mengder av.

Registrering av data på Miljolare.no 

Når skjema er ferdig utfylt, overføres det til elektronisk registreringsskjema.

Hvis området ryddes for første gang, velg «nytt område» og fyll inn nødvendig informasjon. Plasser området så på kartet ved å flytte den røde markøren. Zoom godt inn og dra den røde pilen til riktig sted. Alternativt kan koordinater fra GPS legges rett inn ved å trykke «oppgi koordinatene».

Fyll ut informasjon om lokaliteten, dato, posisjon og annet som etterspørres før avfallet registreres. Online-skjema er likt papirutgaven som skrives ut og tas med i felt. Hvilke observasjoner som skal besvares om lokaliteten står øverst i utskriftsskjema, eks. underlag av stein, grus eller sand, areal, kjente forurensningskilder i nærheten, som marinaer eller byer.

Hvis man har registrert data fra samme strand/lokalitet tidligere, velger man det samme området igjen etter innlogging, og slipper å besvare alle spørsmålene igjen. Tidligere registrerte detaljer under «Beskrivelse av lokaliteten», «Mulige lokale kilder» og «Lokalitetens størrelse» vil automatisk være fylt ut hver gang man åpner samme område igjen.

Summer tellestreker i kolonnen «Sum» og overfør til nett-skjemaet. Det er ikke nødvendig å skrive «0» der du ikke har funnet noe. Send inn skjema ved å trykke på knappen «Registrer». Du kan gå inn igjen på tidligere registreringer og redigere detaljer og sende inn på nytt om du trenger det. Det er den siste registreringen som vil gjelde. Du vil da bli bedt om årsak til endringen. F.eks: «Glemte noen tall».

Last opp dine egne bilder!

Last gjerne opp bilder av lokalitet eller avfallet med dato. Ta bilder av dyr som vokser på avfallet, dyr du ikke kjenner, eller dyr som har tatt skade av plasten, bygger bol og rede av plasten eller annet du synes er interessant. Gruppebilder av ryddelagene er hyggelig, men husk å ivareta personvernet.

Gjør din egen forsking på resultatene!

Undersøk egne data over tid

Sammensetningen og mengden avfall i ditt område fra gang til gang vil vises slik at du kan sammenlikne hver ryddeaksjon.

Sjekk hva andre har funnet!

Du kan også se hva andre har funnet i sine aksjoner. Ved å zoome i kartet kan du lete etter områder hvor det har vært aksjoner, eller områder du kan rydde. Ved å gå ut til forsiden kan man se på samlede resultater for alle som har registrert avfall.