Hopp til hovedinnhold

Bruksanvisning

Aktiviteten «Undersøk marint avfall» er lagt opp for gjentatte undersøkelser av samme sted. Dere finner beskrivelser av fremgangsmåte og et hefte med relevante oppgaver for etterarbeid i skolen. Oppgavene oppfyller delmål i læreplanen og kan benyttes innen flere studieretninger (se skoleoppgaver).

Ved å følge bruksanvisningen og gjøre dataregistrering som anvist vil innsamlede data også være kvalitetssikret og sammenliknbare på tvers av regioner over tid, og vil derfor kunne brukes i forskning og overvåkning. Dere kan bidra med konkrete og verdifulle data som er avgjørende for å få kunnskap om hvordan man best kan forebygge marin forsøpling, og for å vurdere regionale og lokale endringer over tid.

Vi anbefaler å samle inn alt avfallet i sekker som senere sorteres og telles på en egnet plass, f.eks. skoleplassen, en garasje, en parkeringsplass e.l.

1. Utstyr i felt

  • Hansker til alle
  • Søppelsekker til å samle avfall i
  • Saks eller kniv til avfall som henger fast
  • Teip eller bånd til lukking
  • Tusj til merking av sekkene
  • Mobiltelefon med kamera
  • Førstehjelpsutstyr, plaster

Bruk redningsvester dersom forholdene krever det, og ta hensyn til vær, vind og tidevann. Sikkerhet kommer først!

Når avfallet registreres trenger man også følgende:

  • Registreringsskjema – skriv ut ensidig
  • Skrivesaker – blyant
  • Vekt , fiskevekt eller badevekt.

2. Velg et egnet område

Velg området som skal undersøkes. Det er fint om samme område kan registreres flere år på rad. Vurder derfor størrelsen på området og gjennomføringsevnen.

Vi har to ulike metoder for registrering:

A) Alt avfallet i en hel vik eller strand samles og registreres med antall og typer. Dette kan være svært arbeidskrevende ved første gangs rydding, og mer gjennomførbart ved senere ryddinger. Egner seg godt for skoleklasser eller grupper.

B) Registrering av representativt utsnitt. Mål opp og marker med tau en eller flere ruter på 2 x 10 meter (2 meter bredde i strandlinjen, 10 m lengde fra vannet og oppover mot øvre flomål. Alt avfall (over 2,5 cm) i ruten samles og registreres.

Alt omkringliggende avfall ryddes, men det registreres ikke på skjema. Mengden som ble samlet inne i ruten veies

3. På lokaliteten

Vit hvor du er på kartet. Opplysninger om lokaliteten noteres (se første side i registreringsskjemaet).Rydd alt avfall. Mikroplast og små biter under 2,5 cm (små plastbiter og isoporkuler)  ryddes gjerne, men telles ikke opp.

Vær godt kjent med registreringsskjema på forhånd, det sparer tid.

Legg avfallet utover en presenning på et egnet sted (gjerne innendørs) for opptelling i etterkant. 

Sorter og tell opp hver type avfall (f.eks tau  og flasker i hver sin haug før man teller opp). Tellestreker kan være nyttige å bruke. 

Alt avfall over 2,5 cm telles, inkludert avfall av nedbrytbare materialer som papir/papp, aluminium og glass.

Forsøk å gjenkjenne hva avfallet har vært fra og se om kategorien finnes i skjema. 

Antallet summeres til slutt og overføres digitalt. Alle tall fra samme ryddeaksjon (dato/sted) overføres samlet som én registrering. Hvis det jobbes i grupper må tallene fra alle gruppene summeres av dere før totalsummen legges inn digitalt. 

Hvor kommer avfallet fra? Sjekk etiketter og merking om du kan bestemme opphavsland. Etter at gjenstandene er registrert sammen med det andre avfallet, skal de også registreres under «hvor kommer det fra?» sist i registreringsskjemaet. Også gjenkjennelige norske gjenstander skal telles med.

4. På datamaskinen

Registrering på www.miljolare.no

Online-skjema er likt papirutgaven som printes ut og brukes ved opptellingen.

Fyll inn korrekt informasjon på online skjema ved å trykke Registrer data. Plasser området på kartet ved å flytte den røde markøren. Zoom godt inn . Alternativt kan koordinater fra GPS legges rett inn ved å trykke «oppgi koordinatene». Hvis man har registrert data fra samme strand/lokalitet tidligere, velger man det samme området igjen etter innlogging. Området er knyttet til bruker. Dersom flere personer skal registrere fra samme lokalitet må det benyttes et felles brukernavn for å få tidslinjer og oversikt over utvikling over tid. Tidligere registrerte detaljer om f.eks plassering og underlag vil da automatisk være fylt ut hver gang man åpner samme område igjen.

Er området ryddet før? Ved annen gangs rydding trykker man «ja» , og fyller inn antall dager siden forrige rydding. 1 mnd = 30 dager. 

Tell opp antallet per type avfall i kolonnen «Sum» til høyre og overfør til nett-skjemaet. Hvis to deltakere har registrert tall på ulike ark fra samme lokalitet, summeres alle tallene før summen legges inn digitalt.

Send inn skjema ved å trykke på knappen «Registrer» nederst. Du kan gå inn igjen på egne registreringer og redigere og sende inn på nytt om du trenger det. Det er den siste registreringen som vil gjelde. Du vil da bli bedt om årsak til endringen. F.eks: «Glemte noen tall».

5. Last opp dine egne bilder!

Legg gjerne ut bilder av lokalitet eller avfallet med dato. Ta bilder av dyr som vokser på avfallet, dyr du ikke kjenner, eller dyr som har tatt skade av plasten, bygger bol og rede av plasten eller annet du synes er interessant.

Gruppebilder av ryddelagene er hyggelig, men husk på spørre dem du tar bilde av om lov!

Er du usikker på avfallstyper eller hvilket land avfallet er fra, så kan andre kan hjelpe når de ser dine bilder!

Q-tips - ikke slikkepinner. Merk rillene i endene!
Foto: Rebekka Høgestøl

Taurester. Enkle taufibre kan ligne fiskesnøre
Foto: Gudrun Fatland

Skytestreng (plastlunte)
Foto: Uni Research

Patroner
Foto: Oslofjordens Friluftsråd

«Six-pack»- holder av plast
Foto: Uni Research

Plasttare/presenning fra fiskeoppdrett
Foto: Havforskningsinstituttet

6. Tips og triks

Forberedelse:  Gjør dere kjent med kategorier og innhold i registreringsskjema før første registrering, det sparer tid og gir færre feilregistreringer.

Vi anbefaler å rydde alt i sekker som tas med hjem for sortering/registrering på skolene etterpå. Ha hansker til alle og legg gjerne avfallet utover på presenninger ved registrering.

Ukjent avfall: Noen avfallstyper kan være vanskelige å kjenne igjen og bør undersøkes nøye før de føres opp. Hvis du ikke finner ut hva det er kan du spørre andre i klassen, sende inn et bilde eller hoppe over gjenstanden i registreringen. Hvis det bare er noen få gjenstander som man ikke vet hva er vil det ikke påvirke resultatene mye. Skriv gjerne opp gjenstanden under «Annet» under den hovedkategorien du mener det tilhører, f.eks under hovedkategorien Bygg og Industri: «En maskindel».

7. Etterarbeid for skolene

Gjør din egen forsking på resultatene

Sammensetningen og mengden avfall på din lokalitet der du har ryddet vil vises slik at du kan sammenlikne hver ryddeaksjon med den forrige.

Du kan også lete under resultater og se hva andre har funnet i sine aksjoner og hvor mye som er funnet i de ulike fylkene eller hele landet samlet. Ved å zoome i kartet kan du lete etter områder hvor det har vært registrert før.

Arbeidsoppgaver knyttet til marint avfall

Marin forsøpling egner seg godt som tverrfaglig tema og kan arbeides med gjennom mange fag og både praktisk og teoretisk. Forskningsinstituttet NORCE har laget forslag til elevaktiviteter som kan benyttes i forbindelse med prosjektet

Last ned (PDF)