Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn

Hvert år havner over 8 millioner tonn plast i havet, i tillegg til avfall av andre materialer. Det er 15 tonn plast hvert minutt hele året! Nå er både EU og FN godt i gang med et globalt arbeid mot plastforsøpling

Formål

Frivillig strandrydding med avfallsregistrering vil gi kunnskap om hvor avfallet kommer fra og altså hva som er de viktigste kildene. Ved å rydde et område flere ganger kan vi finne ut hvor mye nytt avfall som strømmer til kysten hvert år. På denne måten vil vi både rydde, og forstå hvilke tiltak som kan iverksettes mot ny forsøpling.

Kunnskap motiverer, og engasjement smitter. Jo flere som gjør en innsats for systematisk kartlegging, jo mer vil vi få nytte av den frivillige innsatsen som legges ned. Strandrydding er dessuten super lagbygging og en meningsfylt friluftsaktivitet.

Målgruppe

Målgruppen for registrering av avfall i miljølære.no er blant annet skoler og frivillige lag med kapasitet for å rydde et område flere ganger systematisk. Opplegget kan brukes til naturfagundervisning eller samfunnsfag og geografi, og kan overføres til matematikk og statistikk. Klasser kan bruke egne og andres data som en inngangsport til å gjøre egne skoleforskerprosjekter.

Tilbakemeldinger?

Tilbakemeldinger og spørsmål rettes til Marte Haave ved NORCE eller Miljolære.no

Takk til

Tusen takk til Rothaugen Ungdomsskole, Fjell Ungdomsskule gjennom skoleprogrammet «YouExplore» med Dale Oen Experience, Norges Jeger og fiskerforbund med TAM-gruppene, Delfinen svømmeskole, Øksnevad videregående skole og Oslofjorden Friluftsråd for hjelp til å kvalitetssikre skjemaet.