Miljolare.no

Område: Røyvannet

Smådyr i ferskvatn
22.09.2000
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Røyvannet (Skien, Vestfold og Telemark)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Plankton i ferskvatn
22.09.2000
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Røyvannet (Skien, Vestfold og Telemark)
Hoppekreps (Copepoda)
Kor næringsrikt er vatnet?
22.09.2000
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Røyvannet (Skien, Vestfold og Telemark)
 
Naturopplevingar året rundt
22.09.2000
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Røyvannet (Skien, Vestfold og Telemark)
 
Smådyr i ferskvatn
22.09.2000
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Røyvannet (Skien, Vestfold og Telemark)
Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Form og storleik
22.09.2000
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Røyvannet (Skien, Vestfold og Telemark)
 
Undersøkje utsjånad og lukt
22.09.2000
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Røyvannet (Skien, Vestfold og Telemark)
Siktedjupn: 4 m
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Svak Lukt
Er vatnet vårt surt?
22.09.2000
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Røyvannet (Skien, Vestfold og Telemark)
pH 6.5 (vann)
««første 16 - 23 av 23