Miljolare.no

Område: Bakke Gård

Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Kenneth Lunna
Bakke Gård (Lillehammer, Innlandet)
Sidensvans (150)
Bjørkefink (80)
Dompap (26)
Pilfink (24)
Stillits (12)
Skjære (9)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Grønnsisik (4)
Kråke (4)
Flaggspett (3)
Gråsisik (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Kenneth Lunna
Bakke Gård (Lillehammer, Innlandet)
Pilfink (16)
Gulspurv (14)
Kjøttmeis (9)
Dompap (8)
Blåmeis (7)
Ekorn (5)
Grønnfink (4)
Skjære (4)
Stillits (4)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Kenneth Lunna
Bakke Gård (Lillehammer, Innlandet)
Pilfink (30)
Gråsisik (22)
Grønnfink (16)
Grønnsisik (16)
Dompap (12)
Gulspurv (8)
Kråke (6)
Skjære (6)
Bjørkefink (4)
Kjøttmeis (4)
Stillits (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Sidensvans (2)
Polarsisik (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Kenneth Lunna
Bakke Gård (Lillehammer, Innlandet)
Kråke (30)
Grønnfink (20)
Pilfink (20)
Skjære (20)
Stillits (15)
Sidensvans (14)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Blåmeis (5)
Gulspurv (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2018
Kenneth Lunna
Bakke Gård (Lillehammer, Innlandet)
Gråsisik (54)
Grønnfink (27)
Kråke (27)
Stillits (22)
Skjære (16)
Dompap (8)
Blåmeis (7)
Pilfink (7)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (6)
Flaggspett (2)
Elg (1)
Granmeis (1)
Polarsisik (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Kenneth Lunna
Bakke Gård (Lillehammer, Innlandet)
Gråsisik (43)
Grønnfink (26)
Pilfink (21)
Gulspurv (17)
Stjertmeis (12)
Dompap (7)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Kråke (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)