Miljolare.no

Område: Åsveien 27

Fugler ved foringsplassen
21.01.2019
Svolvær skole
Åsveien 27 (Vågan, Nordland)
Grønnfink (12)
Dompap (8)
Kjøttmeis (6)
Bydue (4)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Kråke (3)
Svarttrost (2)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
Svolvær skole
Åsveien 27 (Vågan, Nordland)
Grønnfink (18)
Bydue (9)
Skjære (8)
Kjøttmeis (4)
Rødvingetrost (4)
Sidensvans (4)
Blåmeis (3)
Gråspurv (3)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Ringtrost (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2017
Svolvær skole
Åsveien 27 (Vågan, Nordland)
Grønnfink (18)
Bydue (11)
Skjære (9)
Kjøttmeis (8)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Svarttrost (3)
Husmus (1)
Hønsehauk (1)
Munk (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)