Miljolare.no

Område: Bakken

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Magnhild Vatne
Bakken (Ålesund, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (21)
Grønnfink (16)
Dompap (7)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Kjernebiter (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Magnhild Vatne
Bakken (Ålesund, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (9)
Dompap (6)
Bjørkefink (5)
Bokfink (3)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Magnhild Vatne
Bakken (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dompap (20)
Grønnfink (15)
Kjøttmeis (10)
Grønnsisik (7)
Blåmeis (5)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Magnhild Vatne
Bakken (Ålesund, Møre og Romsdal)
Gråsisik (8)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Dompap (5)
Nøtteskrike (4)
Granmeis (3)
Løvmeis (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Magnhild Vatne
Bakken (Ålesund, Møre og Romsdal)
Sidensvans (30)
Grønnfink (25)
Kjøttmeis (8)
Dompap (7)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Grønnsisik (2)
Løvmeis (2)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2011
Magnhild Vatne
Bakken (Ålesund, Møre og Romsdal)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (12)
Grønnsisik (10)
Dompap (6)
Blåmeis (5)
Nøtteskrike (5)
Svartmeis (4)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Magnhild Vatne
Bakken (Ålesund, Møre og Romsdal)
Grønnfink (35)
Kjøttmeis (17)
Grønnsisik (15)
Blåmeis (8)
Dompap (8)
Gulspurv (4)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)