Miljolare.no

Område: Bymarka v/hoppbakke

Når kommer våren?
12.05.2003
Nyborg skole
Bymarka v/hoppbakke (Trondheim, Trøndelag)
09.05.2003 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.05.2003 Ankomst løvsanger
Spor og sportegn
08.01.2003
Nyborg skole
Bymarka v/hoppbakke (Trondheim, Trøndelag)
Elg - ekskrementer, spisespor, fotspor
Hund - fotspor, urin på snø
Spurveugle - annen type sportegn