Miljolare.no

Område: Isielva 1

Påvekstorganismar i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
Bladmoser (Bryophyta)
Bruk av vannmiljøet/tiltak
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
 
Vannkvaliteten
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Hvem forurenser vannet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
 
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
 
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
4.5ºC
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
3ºC
Smådyr i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
Stankelbein (Tipulidae)
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
pH 8 (vann)
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
pH 8 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
Siktedjupn: 0.15 m
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Svak Lukt
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
pH 7 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
Farge på vatnet: Blått/klart
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Inga lukt
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
1ºC
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Isielva 1 (Bærum, Viken)
 
1 - 15 av 19 siste»»