Miljolare.no

Område: Bakkegt. 6

Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Gråspurv (8)
Gulspurv (6)
Dompap (5)
Gråsisik (5)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kaie (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.04.2023
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Kaie (20)
Gråspurv (2)
Kråke (2)
Ringtrost (2)
Bokfink (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2023
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Kaie (40)
Sidensvans (20)
Gulspurv (15)
Gråspurv (12)
Dompap (4)
Skjære (4)
Kjøttmeis (3)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Gulspurv (10)
Gråspurv (6)
Grønnsisik (6)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Kråke (3)
Bjørkefink (2)
Kaie (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Kaie (145)
Gulspurv (33)
Gråspurv (6)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Kjøttmeis (3)
Kråke (3)
Spettmeis (3)
Skjære (2)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Kaie (15)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gulspurv (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Gulspurv (10)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Kaie (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Katt (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Kaie (4)
Gråtrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Gråsisik (15)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Kaie (101)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Gråspurv (3)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Kaie (33)
Sidensvans (20)
Kråke (15)
Skjære (13)
Gråspurv (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Spettmeis (2)
Gulspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Sidensvans (20)
Kaie (8)
Gråspurv (6)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (3)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Gulspurv (6)
Gråspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Kråke (3)
Spettmeis (2)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
ellen kjensteberg
Bakkegt. 6 (Verdal, Trøndelag)
Gråspurv (8)
Gulspurv (7)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Skjære (4)
Spettmeis (3)
Tyrkerdue (3)
Grønnfink (2)
Bjørkefink (1)
Pilfink (1)
Svarttrost (1)