Miljolare.no

Område: Langløkken

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitet
Bjørk (Betula pubescens)17.04.202217.04.2022Langløkken (Øyer, Innlandet)
Vipe (Vanellus vanellus)17.04.202217.04.2022Langløkken (Øyer, Innlandet)
Krikkand (Anas crecca)11.05.202111.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)
Skogsnipe (Tringa ochropus)10.05.202110.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)10.05.202110.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)
Kanadagås (Branta canadensis)10.05.202110.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)
Storspove (Numenius arquata)10.05.202110.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)
Trane (Grus grus)10.05.202110.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)
Storlom (Gavia arctica)10.05.202110.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)
Kvinand (Bucephala clangula)10.05.202110.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)10.05.202110.05.2021Langløkken (Øyer, Innlandet)