Miljolare.no

Område: *Griggastemma

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLenke til bildeLokalitet
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Virvlere (Gyrinidae indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Virvlere (Gyrinidae indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Vårfluer (Trichoptera indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Vannlopper (Cladocera indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Vårfluer (Trichoptera indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Buksvømmere (Corixidae indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Vannløpere (Gerridae indet.)18.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Fjærmygg (Chironomidae indet.)16.09.201501.09.2015 *Griggastemma (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia indet.)16.09.201501.09.2015 *Griggastemma (Bergen, Vestland)
Vannkalver (Dytiscidae indet.)16.09.201501.09.2015 *Griggastemma (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia indet.)16.09.201501.09.2015 *Griggastemma (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia indet.)16.09.201501.09.2015 *Griggastemma (Bergen, Vestland)
Hoppekreps (Copepoda indet.)16.09.201501.09.2015 *Griggastemma (Bergen, Vestland)
Vårfluer (Trichoptera indet.)15.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Buksvømmere (Corixidae indet.)15.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia indet.)15.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia indet.)15.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Vannløpere (Gerridae indet.)15.09.201501.09.2015 *Griggastemma (Bergen, Vestland)
Buksvømmere (Corixidae indet.)15.09.201501.09.2015 *Griggastemma (Bergen, Vestland)
Vannløpere (Gerridae indet.)15.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Fåbørstemark (Oligochaeta indet.)10.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Ryggsvømmere (Notonectidae indet.)10.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)
Buksvømmere (Corixidae indet.)10.09.201501.09.2015Se bilde*Griggastemma (Bergen, Vestland)