Miljolare.no

Område: Blokknr 131

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitet
Krabber (Brachyura indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Krabber (Brachyura indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Rødalger (Rhodophyta indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Rødalger (Rhodophyta indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Sjøstjerner (Asteroidea indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Beinfisk (Actinopterygii indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Kongsnegl (Buccinum undatum)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
O-skjell (Modiolus modiolus)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Kamskjell (Pectinidae indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Strandsnegler (Littorina sp.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Blåskjell (Mytilus edulis)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Purpursnegl (Nucella lapillus)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Fjæremark (Arenicola marina)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Rur (Balanidae indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Albusnegl (Patella sp.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Glassmanet (Aurelia aurita)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
O-skjell (Modiolus modiolus)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Strandsnegler (Littorina sp.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Blåskjell (Mytilus edulis)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Purpursnegl (Nucella lapillus)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Sagtang (Fucus serratus)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Tare (Laminaria sp.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Albusnegl (Patella sp.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Blæretang (Fucus vesiculosus)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Blæretang (Fucus vesiculosus)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Sagtang (Fucus serratus)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Tare (Laminaria sp.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)
Brunalgar (Phaeophyta indet.)20.09.199620.09.1996Blokknr 131 (Haram, Møre og Romsdal)