Miljolare.no

Område: Åsleiastubben

  • Jordbier (Andrena sp.) Mat må til! Liv-Torhild Finbråten (01.04.2017)
  • Neslesommerfugl (Aglais urticae) To må man være... Liv-Torhild Finbråten (04.04.2017)
  • Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) Et kjærkomment vårtegn i sin beskjedenhet. Liv-Torhild Finbråten (01.04.2016)
  • Blåveis (Hepatica nobilis) En kledelig beskjedenhet etter solnedgang. Liv-Torhild Finbråten (20.03.2016)
  • Snøklokke (Galanthus nivalis) Snøklokker vokser i lag... Liv-Torhild Finbråten (20.03.2016)