Miljolare.no

Område: Illestadvatnet

 • Hvitveis (Anemone nemorosa) Hvitveisteppe Inger Thoresen (14.04.2011)
 • Buttsnutefrosk (Rana temporaria) Froskeegg helt på jordet Inger Thoresen (14.04.2011)
 • Selje (Salix caprea) Gåsunger Inger Thoresen (14.04.2011)
 • Selje (Salix caprea) Puselabber Inger Thoresen (07.04.2011)
 • Hvit nøkkerose (Nymphaea alba) Inger Thoresen (09.09.2010)
 • Svartor (Alnus glutinosa) Inger Thoresen (10.09.2010)
 • Nyseryllik (Achillea ptarmica) Atsjooo? Inger Thoresen (10.09.2010)
 • Løvetannslekta (Taraxacum sp.) Inger Thoresen (09.09.2010)
 • Tepperot (Potentilla erecta) Noen er mer utholdende enn andre Inger Thoresen (10.09.2010)
 • Skogburkne (Athyrium filix-femina) Grønt og skjønt! Inger Thoresen (10.09.2010)
 • Blåbær (Vaccinium myrtillus) Høstblader Inger Thoresen (09.09.2010)
 • Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) ....og sure er de! Inger Thoresen (10.09.2010)
 • Liljekonvall (Convallaria majalis) Bare se! Inger Thoresen (09.09.2010)
 • Takrør (Phragmites australis) Noe å strekke seg etter? Inger Thoresen (10.09.2010)
 • Hvit nøkkerose (Nymphaea alba) Er det elgen som har vært her? Inger Thoresen (09.09.2010)
 • Planteriket (Plantae indet.) Sensommer Inger Thoresen (10.09.2010)
 • Hvit nøkkerose (Nymphaea alba) BLAD Inger Thoresen (10.09.2010)