Miljolare.no

Område: Isielva 1

PlanteregistreringerRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 22.10.2008
Smådyr i ferskvatnRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008
Påvekstorganismar i ferskvatnRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008
Undersøkje utsjånad og luktRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008
Er det nok oksygen i vatnet?Registreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008
Er vatnet vårt surt?Registreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008
Temperatur og saltholdighet i vannRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008
Bruk av vannmiljøet/tiltakRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008
VannkvalitetenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008
Hvem forurenser vannet?Registreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 23.10.2008