Miljolare.no

Område: Adalsbekken/Sandeelva

BEKKIS: Bekkens nedslagsfeltRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Nærområdet ved målestasjonenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: BunnforholdRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Merker etter tidligere brukRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Menneskelige inngrepRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Bruk av bekkenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: ForurensningstilførslerRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Fysiske og kjemiske observasjonerRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelserRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjonRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: BunndyrRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibierRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 05.06.1997
BEKKIS: Forhold for fiskRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 15.05.1996
BEKKIS: VannkvalitetRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 15.05.1996
BEKKIS: Søppel i og langs bekkenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 15.05.1996
BEKKIS: TiltakRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 15.05.1996
BEKKIS: Oppfølging av bekkenRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 15.05.1996
BEKKIS: Vi har fått hjelp avRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 01.06.1994
Bakterier i drikkevannRegistreringer: vis
Deltakere: 1
Områder: 1
Siste reg: 14.10.2005