Miljolare.no

Område: Mørkvn 671, Østre Tveter Gård

Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Liv Scott Anstensrud
Mørkvn 671, Østre Tveter Gård (Våler, Østfold)
Gulspurv (27)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Dompap (6)
Pilfink (5)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Liv Scott Anstensrud
Mørkvn 671, Østre Tveter Gård (Våler, Østfold)
Blåmeis (9)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (7)
Gulspurv (6)
Flaggspett (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Liv Scott Anstensrud
Mørkvn 671, Østre Tveter Gård (Våler, Østfold)
Blåmeis (12)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (3)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Liv Scott Anstensrud
Mørkvn 671, Østre Tveter Gård (Våler, Østfold)
Blåmeis (9)
Gulspurv (9)
Pilfink (9)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Liv Scott Anstensrud
Mørkvn 671, Østre Tveter Gård (Våler, Østfold)
Blåmeis (11)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (4)
Grønnsisik (3)
Spettmeis (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Liv Scott Anstensrud
Mørkvn 671, Østre Tveter Gård (Våler, Østfold)
Blåmeis (9)
Gulspurv (7)
Pilfink (7)
Kjøttmeis (5)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Skjære (1)