Miljolare.no

Område: Espedalsvegen 744

Fugler ved foringsplassen
31.08.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bjørkefink (12)
Grønnfink (12)
Grønnsisik (12)
Kjøttmeis (12)
Bokfink (10)
Dompap (7)
Nøtteskrike (4)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Blåmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.08.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (10)
Bjørkefink (9)
Grønnsisik (8)
Bokfink (7)
Dompap (5)
Granmeis (4)
Skjære (3)
Linerle (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstjert (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
17.08.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (12)
Dompap (7)
Grønnsisik (6)
Bokfink (4)
Skjære (4)
Bjørkefink (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
10.08.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (10)
Bokfink (3)
Nøtteskrike (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.07.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bokfink (12)
Kjøttmeis (9)
Dompap (8)
Nøtteskrike (6)
Ekorn (4)
Grønnfink (4)
Bjørkefink (3)
Grønnsisik (3)
Skjære (3)
Blåmeis (1)
Ringdue (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.06.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (7)
Dompap (7)
Grønnsisik (6)
Nøtteskrike (6)
Bjørkefink (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Spettmeis (2)
Rødstjert (1)
Fugler ved foringsplassen
12.06.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnsisik (9)
Bokfink (6)
Bjørkefink (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Granmeis (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.06.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnsisik (6)
Dompap (4)
Bokfink (3)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Kjernebiter (2)
Kjøttmeis (2)
Bjørkefink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.06.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnsisik (7)
Bokfink (4)
Ekorn (3)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Kjernebiter (2)
Kjøttmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.05.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnfink (3)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
30.05.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bokfink (3)
Grønnsisik (3)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Linerle (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.05.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bokfink (3)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Grønnfink (2)
Løvsanger (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.05.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bokfink (3)
Grønnsisik (3)
Ringdue (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Bjørkefink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.05.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Grønnsisik (4)
Dompap (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Grønnfink (2)
Kjernebiter (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.05.2020
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Bokfink (3)
Dompap (3)
Grønnsisik (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Ringdue (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
««første 16-30 av 114 siste»»