Miljolare.no

Område: Espedalsvegen 744

Fugler ved foringsplassen
16.10.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Dompap (6)
Granmeis (6)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Nøtteskrike (2)
Bjørkefink (1)
Gråtrost (1)
Grønnsisik (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
15.10.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Dompap (6)
Bokfink (4)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (3)
Spettmeis (3)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Grønnsisik (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
14.10.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Kjøttmeis (2)
Dompap (1)
Nøtteskrike (1)
Når kommer våren?
16.10.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
13.05.2018 Ankomst svarthvit fluesnapper
Fugler ved foringsplassen
13.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
12.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
11.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bokfink (16)
Bjørkefink (8)
Dompap (4)
Kjøttmeis (3)
Gråsisik (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Jernspurv (1)
Sivspurv (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
10.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bokfink (6)
Bjørkefink (4)
Dompap (2)
Linerle (2)
Sivspurv (2)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Kjøttmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
09.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bjørkefink (11)
Bokfink (8)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Sivspurv (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
08.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bjørkefink (10)
Bokfink (10)
Dompap (3)
Svarttrost (3)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Granmeis (1)
Sivspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
07.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bjørkefink (7)
Bokfink (7)
Dompap (5)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Sivspurv (3)
Grønnfink (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Jernspurv (1)
Linerle (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
04.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Bjørkefink (2)
Ekorn (2)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Grønnfink (1)
Jernspurv (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
03.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bokfink (20)
Dompap (7)
Grønnsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Gråsisik (3)
Svarttrost (3)
Granmeis (2)
Hare (2)
Jernspurv (2)
Bjørkefink (1)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Linerle (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bokfink (30)
Dompap (5)
Gråsisik (4)
Bjørkefink (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Jernspurv (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Linerle (1)
Rødvingetrost (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.05.2018
Nina Svae Johansen
Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Bokfink (30)
Kjøttmeis (7)
Svarttrost (6)
Bjørkefink (3)
Dompap (3)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Skjære (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Gråsisik (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Jernspurv (1)
Linerle (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
1-15 av 31 siste»»