Miljolare.no

Område: Orsand

Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Sjøorre (12)
Dompap (8)
Ærfugl (6)
Pilfink (4)
Smålom (4)
Blåmeis (3)
Gråmåke (3)
Katt (2)
Kjøttmeis (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Gulnebblom (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Siland (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Dompap (9)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Pilfink (3)
Katt (2)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Sjøorre (7)
Pilfink (5)
Blåmeis (4)
Gulspurv (3)
Gråspurv (2)
Katt (2)
Kjøttmeis (2)
Siland (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråhegre (1)
Kvinand (1)
Rødrev (1)
Skjære (1)
Smålom (1)
Storskarv (1)
Svarttrost (1)
Ærfugl (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Sjøorre (15)
Rødstrupe (14)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Smålom (7)
Fiskemåke (5)
Pilfink (3)
Ærfugl (3)
Havelle (2)
Katt (2)
Bokfink (1)
Gråstrupedykker (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Markmus (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Grønnsisik (40)
Pilfink (15)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (3)
Nøtteskrike (3)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Mår (1)
Oter (1)
Sjøorre (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2019
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Gulspurv (15)
Sjøorre (11)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (3)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Rødrev (3)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Gråsisik (20)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Siland (2)
Sjøorre (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Ekorn (1)
Gråhegre (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Kongeørn (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)