Miljolare.no

Område: Bergaløkka

Fugler og fuglekasser
03.07.2017
Britt Helen Gundersen
Bergaløkka (Jevnaker, Akershus)
Gråfluesnapper (Muscicapa striata)
Fugler ved foringsplassen
29.04.2017
Britt Helen Gundersen
Bergaløkka (Jevnaker, Akershus)
Grønnsisik (15)
Bokfink (10)
Bjørkefink (6)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Gråtrost (4)
Horndykker (4)
Kvinand (4)
Linerle (4)
Rødstrupe (4)
Siland (4)
Svarttrost (4)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Jernspurv (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Trekryper (1)
Fugler og fuglekasser
16.06.2017
Britt Helen Gundersen
Bergaløkka (Jevnaker, Akershus)
Gråfluesnapper (Muscicapa striata)