Miljolare.no

Område: Brekkegarden, Sandanger, Gjerdsvik

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Alv Ottar Folkestad
Brekkegarden, Sandanger, Gjerdsvik (Sande, Møre og Romsdal)
Gråmåke (50)
Kråke (25)
Svartbak (25)
Toppskarv (10)
Kjøttmeis (6)
Gråspurv (5)
Siland (5)
Storskarv (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (3)
Rødstrupe (3)
Gråhegre (2)
Kattugle (2)
Ravn (2)
Rugde (2)
Skjære (2)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Alv Ottar Folkestad
Brekkegarden, Sandanger, Gjerdsvik (Sande, Møre og Romsdal)
Kråke (20)
Gråsisik (10)
Grønnsisik (10)
Kjøttmeis (8)
Gråmåke (5)
Grønnfink (5)
Svartbak (5)
Blåmeis (3)
Gråtrost (3)
Havørn (2)
Kattugle (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2018
Alv Ottar Folkestad
Brekkegarden, Sandanger, Gjerdsvik (Sande, Møre og Romsdal)
Gråmåke (100)
Gråsisik (100)
Gråtrost (50)
Svartbak (50)
Storskarv (15)
Toppskarv (10)
Dompap (8)
Rødvingetrost (7)
Sangsvane (7)
Gråhegre (5)
Kjøttmeis (5)
Kråke (5)
Siland (5)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Gråspurv (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Alv Ottar Folkestad
Brekkegarden, Sandanger, Gjerdsvik (Sande, Møre og Romsdal)