Miljolare.no

Område: Nørsnestangen

Fugler ved foringsplassen
29.01.2019
Nina Harreschou
Nørsnestangen (Røyken, Buskerud)
Stokkand (60)
Gråspurv (21)
Gråmåke (18)
Ærfugl (12)
Kråke (11)
Kjøttmeis (7)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Knoppsvane (2)
Toppdykker (2)
Toppskarv (2)
Ekorn (1)
Hønsehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Nina Harreschou
Nørsnestangen (Røyken, Buskerud)
Stokkand (48)
Gråmåke (21)
Grønnsisik (9)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (7)
Gråspurv (5)
Gulspurv (5)
Kråke (5)
Ærfugl (5)
Blåmeis (4)
Spettmeis (3)
Toppskarv (3)
Flaggspett (2)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Sothøne (2)
Svartbak (2)
Toppdykker (2)
Ekorn (1)
Gråhegre (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Nina Harreschou
Nørsnestangen (Røyken, Buskerud)
Stokkand (50)
Gråmåke (40)
Gråspurv (20)
Kråke (20)
Kjøttmeis (12)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Gulspurv (3)
Blåmeis (2)
Knoppsvane (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)