Miljolare.no

Område: Takset kjelstadli

Fugler ved foringsplassen
11.01.2019
Jeanita DianaLøvoll Nordal
Takset kjelstadli (Vanylven, Møre og Romsdal)
Gråspurv (19)
Grønnfink (18)
Blåmeis (16)
Kjøttmeis (16)
Bokfink (15)
Grønnsisik (15)
Dompap (10)
Krykkje (10)
Pilfink (10)
Gråhegre (8)
Havørn (6)
Svarttrost (6)
Gjerdesmett (5)
Grankorsnebb (5)
Katt (5)
Kråke (5)
Skjære (5)
Kattugle (4)
Knoppsvane (4)
Rødrev (4)
Granmeis (3)
Hjort (3)
Rødstrupe (3)
Flaggspett (2)
Fuglekonge (2)
Furukorsnebb (2)
Hare (2)
Husmus (2)
Hønsehauk (2)
Markmus (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Toppskarv (2)
Ekorn (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.01.2018
Jeanita DianaLøvoll Nordal
Takset kjelstadli (Vanylven, Møre og Romsdal)
Krykkje (20)
Grønnsisik (18)
Bokfink (17)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (10)
Kråke (10)
Blåmeis (8)
Dompap (8)
Gråhegre (8)
Pilfink (7)
Gjerdesmett (5)
Markmus (5)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Havørn (4)
Katt (4)
Rødrev (4)
Fuglekonge (3)
Hjort (3)
Svarttrost (3)
Furukorsnebb (2)
Granmeis (2)
Hare (2)
Husmus (2)
Hønsehauk (2)
Kattugle (2)
Knoppsvane (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2017
Jeanita DianaLøvoll Nordal
Takset kjelstadli (Vanylven, Møre og Romsdal)
Gråspurv (28)
Kjøttmeis (17)
Grønnsisik (14)
Kråke (14)
Grønnfink (13)
Bokfink (12)
Blåmeis (8)
Dompap (8)
Katt (6)
Gråhegre (5)
Gjerdesmett (4)
Krykkje (4)
Rødstrupe (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Fuglekonge (3)
Granmeis (3)
Kattugle (3)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Grankorsnebb (2)
Hønsehauk (2)
Rødrev (2)
Markmus (1)
Spettmeis (1)