Miljolare.no

Område: Sørgrenda

Fugler ved foringsplassen
02.04.2018
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (6)
Rådyr (6)
Blåmeis (5)
Skjære (4)
Ekorn (3)
Bokfink (2)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
08.04.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kråke (8)
Skjære (3)
Ravn (2)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (17)
Blåmeis (14)
Spettmeis (4)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
25.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (5)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Bokfink (3)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Husmus (2)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (5)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Bokfink (3)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Husmus (2)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
17.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (8)
Kråke (4)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
15.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (16)
Kråke (4)
Spettmeis (4)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Husmus (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
14.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (14)
Skjære (13)
Kråke (12)
Spettmeis (4)
Dompap (2)
Husmus (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (45)
Spettmeis (14)
Skjære (12)
Kråke (5)
Bokfink (2)
Ekorn (2)
Husmus (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (14)
Husmus (3)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kråke (14)
Kjøttmeis (12)
Husmus (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (8)
Husmus (3)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (9)
Ekorn (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Viken)
Kjøttmeis (16)
Spettmeis (2)
Skjære (1)
1-15 av 18 siste»»