Miljolare.no

Område: Tresfjord

Når kommer våren?
21.06.2020
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
20.06.2020 Blomstring filtkattefot
Når kommer våren?
31.05.2020
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
31.05.2020 Ankomst vipe
31.05.2020 Sang for første gang sivspurv
31.05.2020 Ankomst sivspurv
Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring stjernesildre
Når kommer våren?
01.06.2019
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
01.06.2019 Blomstring kystmyrklegg
01.06.2019 Blomstring gullmyrklegg
01.06.2019 Blomstring blålyng
Når kommer våren?
19.05.2019
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
19.05.2019 Sang for første gang gjøk
19.05.2019 Ankomst gjøk
19.05.2019 Blomstring engforglemmegei
Når kommer våren?
28.04.2019
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
28.04.2019 Ankomst vipe
28.04.2019 Blomstring rypebær
28.04.2019 Ankomst ringtrost
28.04.2019 Sang for første gang løvsanger
28.04.2019 Ankomst løvsanger
28.04.2019 Sang for første gang heipiplerke
28.04.2019 Ankomst heipiplerke
28.04.2019 Blomstring greplyng
28.04.2019 Ankomst enkeltbekkasin
Når kommer våren?
28.05.2018
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
13.05.2018 Ankomst vipe
Når kommer våren?
13.05.2018
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
13.05.2018 Blomstring engsyre
Når kommer våren?
13.05.2018
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
13.05.2018 Sang for første gang munk
13.05.2018 Ankomst munk
13.05.2018 Blomstring engforglemmegei
Når kommer våren?
11.06.2017
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
20.05.2017 Ankomst vipe
11.06.2017 Blomstring stjernesildre
11.06.2017 Ankomst sandsvale
11.06.2017 Ankomst makrellterne
Når kommer våren?
26.06.2016
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
25.06.2016 Blomstring stjernesildre