Miljolare.no

Område: Grambo Gård

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Dompap (30)
Kjøttmeis (8)
Grønnfink (7)
Gråsisik (5)
Blåmeis (4)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Pilfink (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Dompap (30)
Blåmeis (4)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Dompap (13)
Grønnfink (9)
Kjøttmeis (7)
Orrfugl (6)
Ekorn (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Gråsisik (3)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Dompap (13)
Blåmeis (4)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Gråsisik (37)
Grønnfink (14)
Dompap (11)
Kjøttmeis (7)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Nøtteskrike (5)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Blåmeis (5)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Sidensvans (14)
Dompap (12)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (7)
Granmeis (5)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Gråspett (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Dompap (12)
Granmeis (4)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Knut hammer
Grambo Gård (Trysil, Innlandet)
Dompap (12)
Blåmeis (2)