Miljolare.no

Område: Kirkevikvegen 101

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Rolf Bakkeland
Kirkevikvegen 101 (Askøy, Vestland)
Svarttrost (18)
Stokkand (12)
Kjøttmeis (6)
Fiskemåke (5)
Skjære (5)
Gråspurv (4)
Katt (3)
Knoppsvane (3)
Ærfugl (3)
Blåmeis (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Brunrotte (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Grønnsisik (1)
Markmus (1)
Mink (1)
Rugde (1)
Spurvehauk (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Rolf Bakkeland
Kirkevikvegen 101 (Askøy, Vestland)
Svarttrost (24)
Gråspurv (12)
Fiskemåke (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Ærfugl (4)
Havørn (3)
Storskarv (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Toppand (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Gråhegre (1)
Gråmåke (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Rolf Bakkeland
Kirkevikvegen 101 (Askøy, Vestland)
Gråspurv (12)
Fiskemåke (7)
Svarttrost (7)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Ærfugl (4)
Krykkje (3)
Stokkand (3)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Fuglekonge (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2016
Rolf Bakkeland
Kirkevikvegen 101 (Askøy, Vestland)
Ærfugl (22)
Svarttrost (9)
Fiskemåke (7)
Gråspurv (4)
Kjøttmeis (3)
Stokkand (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Toppand (2)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)