Miljolare.no

Område: Nedre Skarås

Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Gråspurv (15)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Spettmeis (5)
Skjære (3)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Brunrotte (1)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Gråspurv (25)
Blåmeis (15)
Skjære (15)
Kjøttmeis (14)
Gråsisik (5)
Grønnsisik (5)
Svarttrost (4)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Gråspurv (23)
Kjøttmeis (23)
Blåmeis (16)
Skjære (5)
Flaggspett (4)
Gråsisik (3)
Rødstrupe (3)
Spettmeis (3)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Pilfink (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Nøttekråke (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Gråspurv (16)
Gråsisik (15)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Spettmeis (5)
Stillits (5)
Dompap (3)
Kråke (3)
Rødstrupe (3)
Svarttrost (3)
Brunrotte (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Skjære (9)
Pilfink (8)
Rødstrupe (6)
Spettmeis (6)
Svarttrost (4)
Flaggspett (3)
Kråke (3)
Gjerdesmett (2)
Nøtteskrike (2)
Vintererle (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Kjøttmeis (15)
Gråspurv (12)
Blåmeis (10)
Skjære (8)
Ringdue (7)
Svarttrost (7)
Spettmeis (6)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Kråke (4)
Rødstrupe (4)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Gråsisik (50)
Kjøttmeis (18)
Gråspurv (13)
Skjære (13)
Dompap (12)
Blåmeis (8)
Spettmeis (7)
Svarttrost (5)
Kråke (4)
Rødstrupe (3)
Dvergspett (2)
Flaggspett (2)
Hønsehauk (2)
Nøttekråke (2)
Nøtteskrike (2)
Vipe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Gråspurv (30)
Kjøttmeis (20)
Dompap (12)
Spettmeis (10)
Blåmeis (8)
Skjære (8)
Bokfink (5)
Rødstrupe (5)
Gjerdesmett (4)
Granmeis (4)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Kjernebiter (2)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Kjøttmeis (25)
Gråspurv (20)
Blåmeis (15)
Svarttrost (6)
Gråsisik (4)
Skjære (4)
Bokfink (3)
Granmeis (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Vintererle (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
benjamin Skarås
Nedre Skarås (Sokndal, Rogaland)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (18)
Gråspurv (12)
Svarttrost (8)
Granmeis (6)
Pilfink (6)
Spettmeis (5)
Stillits (5)
Bokfink (4)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Sidensvans (1)