Miljolare.no

Område: Ausebakken

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Pilfink (15)
Sjøorre (8)
Kjøttmeis (5)
Kråke (5)
Siland (5)
Svarttrost (5)
Knoppsvane (4)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Rådyr (2)
Kvinand (1)
Ringdue (1)
Rugde (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Storskarv (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Knoppsvane (13)
Pilfink (13)
Bjørkefink (11)
Kråke (8)
Kanadagås (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Ærfugl (5)
Blåmeis (3)
Bokfink (1)
Gråmåke (1)
Sjøorre (1)
Svartand (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Kråke (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Knoppsvane (5)
Storskarv (5)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (3)
Sjøorre (3)
Blåmeis (2)
Siland (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Toppdykker (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Pilfink (11)
Storskarv (6)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Svarttrost (3)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2018
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Siland (2)
Gråmåke (1)
Gråtrost (1)
Sjøorre (1)
Smålom (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Tundragås (23)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (3)
Svarttrost (3)
Knoppsvane (1)
Mår (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Storskarv (15)
Siland (14)
Pilfink (8)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (3)
Ærfugl (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Bjørkefink (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Smålom (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2015
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Sjøorre (9)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (3)
Gråmåke (3)
Horndykker (3)
Ærfugl (3)
Knoppsvane (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Stokkand (2)
Toppdykker (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Kråke (1)
Siland (1)
Storskarv (1)
Svartmeis (1)