Miljolare.no

Område: Hjørungneset

Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Skjære (7)
Blåmeis (6)
Kråke (6)
Granmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Gråtrost (4)
Havørn (4)
Spettmeis (4)
Dompap (3)
Gråhegre (3)
Ravn (3)
Fuglekonge (2)
Rødstrupe (2)
Toppskarv (2)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Granmeis (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (6)
Kråke (5)
Skjære (5)
Dompap (4)
Gråspurv (4)
Havørn (4)
Ravn (4)
Spettmeis (4)
Svarttrost (4)
Gjerdesmett (3)
Grønnfink (3)
Gråhegre (2)
Gråtrost (2)
Munk (2)
Rødstrupe (2)
Toppskarv (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Kattugle (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Grønnfink (9)
Granmeis (7)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Toppskarv (6)
Kråke (5)
Havørn (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Gråhegre (3)
Ravn (3)
Svarttrost (3)
Gråtrost (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Gråtrost (100)
Svarttrost (8)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Ravn (4)
Skjære (4)
Havørn (3)
Kråke (3)
Spettmeis (3)
Grønnfink (2)
Rødstrupe (2)
Dompap (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
odd fredriksson
Hjørungneset (Hareid, Møre og Romsdal)
Blåmeis (8)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Svarttrost (5)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Gjerdesmett (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)