Miljolare.no

Område: Lynghaugparken

Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Byhøymol (Rumex obtusifolius)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Kratthumleblom (Geum urbanum)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Krushøymol (Rumex crispus)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Selje (Salix caprea)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Timotei (Phleum pratense)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Kratthumleblom (Geum urbanum)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Sløke (Angelica sylvestris)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
 
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Sløke (Angelica sylvestris)
Selje (Salix caprea)
Planteregistreringer
22.05.2014
Løvås Oppveksttun/Avd skole
Lynghaugparken (Bergen, Vestland)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
1 - 15 av 46 siste»»