Miljolare.no

Område: Aksdal

Når kommer våren?
12.06.2022
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
22.04.2022 Ankomst jernspurv
20.04.2022 Ankomst løvsanger
Når kommer våren?
17.03.2022
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
16.03.2022 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
10.03.2022
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
06.03.2022 Ankomst grågås
Når kommer våren?
06.01.2022
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
05.01.2022 Ankomst gråhegre
03.01.2022 Ankomst siland
05.01.2022 Ankomst stokkand
Når kommer våren?
30.05.2021
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
28.05.2021 Ankomst hagesanger
Når kommer våren?
30.05.2021
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
27.05.2021 Voksenstadiet aurorasommerfugl
Når kommer våren?
07.01.2021
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
06.01.2021 Ankomst rødvingetrost
06.01.2021 Ankomst svartmeis
Når kommer våren?
11.11.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
09.11.2020 Ankomst fossekall
Når kommer våren?
24.05.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
23.05.2020 Blomstring skogstjerne
23.05.2020 Blomstring tepperot
23.05.2020 Blomstring tiriltunge
23.05.2020 Blomstring engsoleie
Når kommer våren?
14.05.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
13.05.2020 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
11.04.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
11.04.2020 Ankomst brunnakke
11.04.2020 Ankomst heipiplerke
11.04.2020 Ankomst linerle
Når kommer våren?
27.04.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
26.04.2019 Ankomst løvsanger
26.04.2019 Sang for første gang løvsanger
Når kommer våren?
23.03.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
22.03.2019 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
18.03.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
16.03.2019 Blomstring vårkål
Når kommer våren?
18.03.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
16.03.2019 Ankomst løvmeis
1 - 15 av 31 siste»»