Miljolare.no

Område: Aksdal

Når kommer våren?
07.01.2021
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
06.01.2021 Ankomst svartmeis
06.01.2021 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
11.11.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
09.11.2020 Ankomst fossekall
Når kommer våren?
24.05.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
23.05.2020 Blomstring tiriltunge
23.05.2020 Blomstring tepperot
23.05.2020 Blomstring skogstjerne
23.05.2020 Blomstring engsoleie
Når kommer våren?
14.05.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
13.05.2020 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
11.04.2020
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
11.04.2020 Ankomst linerle
11.04.2020 Ankomst heipiplerke
11.04.2020 Ankomst brunnakke
Når kommer våren?
27.04.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
26.04.2019 Sang for første gang løvsanger
26.04.2019 Ankomst løvsanger
Når kommer våren?
23.03.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
22.03.2019 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
18.03.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
16.03.2019 Blomstring vårkål
Når kommer våren?
18.03.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
16.03.2019 Ankomst løvmeis
Når kommer våren?
11.03.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
10.03.2019 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
07.03.2019
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
07.03.2019 Sang for første gang rødstrupe
07.03.2019 Ankomst grågås
Når kommer våren?
08.04.2018
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
08.04.2018 Sang for første gang vipe
Når kommer våren?
08.04.2018
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
05.04.2018 Sang for første gang bokfink
05.04.2018 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
31.03.2018
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
29.03.2018 Ankomst vipe
Når kommer våren?
13.04.2017
Arne Kjell Askeland
Aksdal (Tysvær, Rogaland)
13.04.2017 Ankomst sildemåke
1 - 15 av 25 siste»»