Miljolare.no

Område: Fjeldberg, Torpveien 122

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Ellen Baastad
Fjeldberg, Torpveien 122 (Indre Østfold, Viken)
Grønnsisik (20)
Dompap (8)
Bjørkefink (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Pilfink (4)
Svartmeis (4)
Granmeis (3)
Spettmeis (3)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Ellen Baastad
Fjeldberg, Torpveien 122 (Indre Østfold, Viken)
Dompap (10)
Pilfink (8)
Rådyr (7)
Blåmeis (6)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Ellen Baastad
Fjeldberg, Torpveien 122 (Indre Østfold, Viken)
Dompap (15)
Pilfink (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Rådyr (5)
Ekorn (4)
Gulspurv (4)
Nøtteskrike (4)
Granmeis (3)
Svartmeis (3)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2016
Ellen Baastad
Fjeldberg, Torpveien 122 (Indre Østfold, Viken)
Dompap (15)
Gulspurv (8)
Bjørkefink (6)
Grønnfink (6)
Pilfink (6)
Blåmeis (5)
Grønnsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Gråsisik (4)
Stillits (4)
Svartmeis (4)
Granmeis (3)
Rådyr (3)
Spettmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Elg (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2015
Ellen Baastad
Fjeldberg, Torpveien 122 (Indre Østfold, Viken)
Dompap (15)
Gulspurv (10)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Rådyr (5)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Elg (1)
Grønnspett (1)
Hare (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2014
Ellen Baastad
Fjeldberg, Torpveien 122 (Indre Østfold, Viken)
Dompap (16)
Stillits (7)
Kjøttmeis (6)
Rådyr (6)
Blåmeis (5)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Nøtteskrike (4)
Svartmeis (4)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Pilfink (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)