Miljolare.no

Område: Førde

Fugler ved foringsplassen
17.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (8)
Gråspurv (8)
Grønnsisik (8)
Stokkand (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Fiskemåke (2)
Kjøttmeis (2)
Siland (2)
Fossekall (1)
Kråke (1)
Sandsvale (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
13.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Fiskemåke (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Siland (2)
Stær (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Dompap (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
12.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (8)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Siland (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Tjeld (2)
Dompap (1)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
11.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (6)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Siland (2)
Tjeld (2)
Gråsisik (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
10.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (10)
Bjørkefink (4)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Gråtrost (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Siland (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Tjeld (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Stokkand (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
09.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (12)
Kjøttmeis (4)
Stokkand (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Tjeld (2)
Strandsnipe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
08.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Stokkand (6)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Fiskemåke (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Tjeld (2)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
07.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (6)
Kjøttmeis (4)
Kråke (3)
Stær (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Linerle (2)
Skjære (2)
Tjeld (2)
Bjørkefink (1)
Spurvehauk (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
06.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (6)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Kråke (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Linerle (2)
Skjære (2)
Tjeld (2)
Spurvehauk (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
05.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (8)
Kråke (5)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Linerle (2)
Siland (2)
Tjeld (2)
Gransanger (1)
Gråhegre (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Spurvehauk (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
03.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (6)
Kanadagås (6)
Kjøttmeis (4)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Skjære (2)
Gransanger (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
02.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Linerle (8)
Fiskemåke (6)
Stokkand (5)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Toppand (2)
Bjørkefink (1)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
01.05.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (4)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Linerle (2)
Bjørkefink (1)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.04.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (6)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Tjeld (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Gråtrost (2)
Grønnfink (2)
Linerle (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Bjørkefink (1)
Fugler ved foringsplassen
29.04.2015
Kurt Erland
Førde (Sunnfjord, Vestland)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Grønnsisik (20)
Fiskemåke (6)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Stokkand (3)
Storspove (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Linerle (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
1 - 15 av 264 siste»»