Miljolare.no

Område: Ålvatnet

Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Fjærmygg (Chironomidae)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Mygg (Nematocera)
Øyenstikkere (Odonata)
Knott (Simulidae)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Hoppekreps (Copepoda)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Fjærmygg (Chironomidae)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
29.04.1984
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Hoppekreps (Eudiaptomus graciloides)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.1984
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Mudderfluer (Megaloptera)
Rundormer (Nematoda)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Vannlopper (Cladocera)
Biller (Coleoptera)
Liten vannløper (Gerris lacustris)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
30.08.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Øyenstikkere (Odonata)
 
Smådyr i ferskvatn
04.09.2013
Krokstadøra Oppvekstsenter/Aa skole
Ålvatnet (Orkdal, Sør-Trøndelag)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Vårfluer (Trichoptera)