Miljolare.no

Område: Førre

Når kommer våren?
31.03.2019
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
30.03.2019 Ankomst brunnakke
Når kommer våren?
28.01.2019
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
08.01.2019 Ankomst toppand
08.01.2019 Ankomst stokkand
08.01.2019 Ankomst knoppsvane
Når kommer våren?
10.04.2014
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
08.04.2014 Ankomst linerle
09.04.2014 Ankomst måltrost
09.04.2014 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
01.01.2014
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
01.01.2014 Ankomst stokkand
01.01.2014 Ankomst toppand
01.01.2014 Ankomst knoppsvane
Når kommer våren?
08.05.2013
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
07.05.2013 Ankomst gjøk
07.05.2013 Ankomst buskskvett
07.05.2013 Ankomst rødstilk
Når kommer våren?
27.04.2013
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
27.04.2013 Ankomst orrfugl
27.04.2013 Ankomst heipiplerke
27.04.2013 Ankomst jernspurv
27.04.2013 Ankomst rødvingetrost
27.04.2013 Ankomst enkeltbekkasin
27.04.2013 Ankomst enkeltbekkasin