Miljolare.no

Område: Moheim gård, i fjæra

Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Margaretha Linnea Karlsson
Moheim gård, i fjæra (Alstahaug, Nordland)
Toppskarv (2)
Havørn (1)
Toppand (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Margaretha Linnea Karlsson
Moheim gård, i fjæra (Alstahaug, Nordland)
Fiskemåke (4)
Havørn (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Toppand (1)
Fugler ved foringsplassen
21.04.2013
Margaretha Linnea Karlsson
Moheim gård, i fjæra (Alstahaug, Nordland)
Tjeld (4)
Fiskemåke (2)
Havørn (1)
Storspove (1)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.02.2013
Margaretha Linnea Karlsson
Moheim gård, i fjæra (Alstahaug, Nordland)
Andefamilien (Anatidae)
Toppand (Aythya fuligula)
Rovfugler (Falconiformes)
Havørn (Haliaeetus albicilla)